Naturkunskap 1a1 - studiematerial

Instuderingsfrågor och diskussionuppgifter

Uppgifter för del: (pdf)
Behov och resurser (sid 6-35)
Ekosystem (36-95)
Energi (96-123)
Sexualitet och relationer (124-155)