Torkkänslig sandjord med tallskog

Sandkorn är större än lerpartiklar. Strukturen i en sandjord gör att marken lätt blir torr och näringsfattig. Växtligheten på sådana jordar är inte alls lika frodig som på vattenhållande och näringsrika lerjordar.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv