Torv

I Sverige bildas torv oftast på platser där marken är vattendränkt och syrefattig. I kallt klimat bildas torv genom att nedbrytningen inte hinner ske fullständigt innan vintern kommer.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv