Landhöjning

Landet höjer sig fortfarande ur havet, i Bohuslän med ungefär 2 mm per år. Grunda vikar med finkornig lera har med tiden blivit bra betesmarker.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv