Högsta kustlinjen

Sverige trycktes ned av isen och började höjas igen när isen försvann. Den nivå i landskapet dit vattenytan nådde som högst kallas "högsta kustlinjen". I Småland ligger nivån på mellan 70 i söder och 140 meter över havet i norr. De gröna områdena på kartan ligger över högsta kustlinjen.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv