Rullstensås

Under slutet av istiden avsattes mängder med sten, grus, sand och lera på olika platser i Sverige. På en del platser med isälvar avsattes materialet som rullstensåsar.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv