Krossat berg, kornstorlekar

"Stenblandningen" i marken kan vara sorterad på olika sätt men har några av de storleksklasser som anges i tabellen. De äldre namnen används fortfarande.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv