Barrskog på morän

Morän som består av granit, gnejs och andra svårvittrade bergarter leder till en näringsfattig jordart. Gran och tall är de dominerande träden om skogen får utvecklas fritt.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv