Avsmältning

Isfronten drog sig snabbt tillbaka över Sverige. För cirka 10 000 år sedan fanns kanten vid berget Billingen i Västergötland. Smältvattnet som fanns på den östra sidan tappades snabbt ut i havet när isen var borta från Billingens norra del. Tappningen sänkte vattennivån med 20 - 25 meter och stora landområden hamnade över vattenytan.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv