Sexualitet och relationer

Lärarhandledning

 

 

Del Sidor Bilder Arbetsmaterial
Kvinnor och män 5-15  

Instuderingsfrågor

Diskussionsuppgifter

Kvinnans anatomi 6    
Kvinnans anatomi 7  
Puberteten 8    
Kön och identitet 10    
Sexuell lust 14    
Relationer 16    
Socialt samliv 16    
Den mänskliga flocken 18    
Parbildning 19    
Kön och sexuellt beteende 20    
Sexuell selektion 21    
Människors val av partner 22    
Sexuell hälsa 26    
Förbjuden sexualitet 26    
Frihet att välja 27    
Könsstympning 28    
Att undvika graviditet 28    
Sexuellt överförda infektioner 30    
Diskussionsuppgifter 34