Card image cap


Några sidor ur boken
Samhällskunskap 7-9 rev är skriven utifrån det centrala innehållet i Lgr22.
Boken är indelad efter kursplanens sex kunskapsområden. Varje punkt i det centrala innehållet motsvaras av ett kapitel i boken.
Alla svåra begrepp förklaras första gången de används i texten och på nytt i en ordlista i slutet av varje kapitel.
I slutet av kapitlen finns även instuderingsfrågor.
Författarna har arbetat efter de här tre principerna:
1. konkretisera
2. strukturera
3. göra ämnet enkelt att förstå.


Samhällskunskap 7-9
ISBN: 85887-91-0
F-pris 218 kr
220 sidor

Samhällskunskap 7-9
ISBN: 85887-45-3
F-pris 100 kr - SLUTSÅLD
234 sidor


Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)