218 kr
Paketpris Biologi 7-9


400 kr
Paketpris SO 4-6


500 kr
Paketpris SO 7-9

Ny upplaga av Nk1b

Capensis silvertacka 2018

Karin Eldh, NA15

Capensis silvertacka är ett stipendium som Capensis förlag ger till avgångselev i Falköping

Den skall gå till särskilt framstående elev med intresse för naturvetenskapliga studier.


Om e-läromedel

Naturkunskap 1b - Lärarhandledning

Har ersatts av ny upplaga

Sidor Lärarhandledning, pdf
 

inledning (pdf)

6-7

1-Ett hållbart samhälle

28-51

2-Planeten jorden

52-129

3-Ekosystem

130-167

4-Energi

168-189

5-Celler och bioteknik

190-219

6-Sexualitet och relationer

222-271

7-Hälsa och livsstil

  Bilder
  Ett hållbart samhälle
7-10 Naturens resurser
11-15 Miljöhistoria del 1
16-19 Miljöhistoria del 2
20-23 Sårbarhet och bärkraft
24-25 Naturvetenskap
   
  Planeten jorden
29-32 Jordens utveckling, atmosfären och hydrosfären
33-35 Litosfären och klimatet
36-39 Berggrunden, mineral och bergarter
40-45 Istider, lösa avlagringar och jordarter
46-49 Jordmåner och geologiska resurser
   
  Ekosystem
53-56 Ekosystem och ekologiska begrepp
57-60 Ämnesomsättning och energiomsättning
61-63 Näringsämnen och begränsande faktorer
64-65 Näringskedja, näringspyramid och näringsväv
66-67 Flöden och kretslopp
68-69 Kvävets kretslopp
70-71 Kretslopp av fosfor och syre
72-75 Jordens biom
76-79 Sveriges ekosystem, skogen
80-81 Sveriges ekosystem, skog
82-83 Sveriges ekosystem, fjäll
84-85 Sjöar
86-87 Övergödning
88-89 Sjön under året
90-91 Våtmarker
92-93 Rinnande vatten
94-95 Havet
96-99 Östersjön
100-103 Östersjöns miljöproblem och vattenrening
104-107 Landskapets omvandling
108-109 Skogar och fragmentering
110-111 Biologisk mångfald
112-113 Vikten av biologisk mångfald
114-115 Global mångfald
116-119 Ekosystemtjänster
120-123 Förlorade ekosystemtjänster
124-125 Utrotande och spridning av arter
   
  Energi
131-133 Energifakta och energiformer
134-135 Energiomvandlingar
136-137 Energikällor
138-139 Fossila bränslen, Peak Oil
140-143 Försurning
144-149 Klimatförändringar
150-153 Kärnkraft
154-155 Förnybara energikällor, solenergi
156-158 Vattenkraft, vindkraft och geotermisk energi
159-163 Biobränslen
164-165 Framtidens energiförsörjning
   
  Celler och bioteknik
169-171 Bioteknik
172-175 Biomolekyler
176-179 Celler, DNA och RNA
180-181 Gener
182-183 Cellteknik
184-187 Genteknik
   
  Sexualitet och relationer
191-195 Inledning, anatomi och pubertet:
196-199 Sexuell identitet och könsroller:
200-203 Sexuell lust, kärlek, socialt samliv:
204-207 Människors relationer, parbildning, sexuell selektion:
208-211 Människors val av partner:
212-215 Sexuell hälsa, preventivmedel och abort:
216-219 Sexuellt överförda infektioner:
   
  Hälsa och livsstil
223-225 Hälsa i ett globalt perspektiv
226-229 Riskfaktorer och hälsa för barn och ungdomar
230-233 Människokroppen, homeostas, matvanor
234-237 Näringsbehov och bristsjukdomar
238-239 Vegetarisk kost, energibehov och kosttillskott
240-241 Omsättning av energi
242-243 Svält, hunger och mättnad
244-245 Effekter av fysisk aktivitet: sid
246-247 Kondition, problem vid träning, viktminskning
248-249 Psykisk ohälsa
250-252 Giftiga ämnen, miljögifter
253-255 Organiska miljögifter
256-257 Droger, hjärnans belöningssystem
258-259 Alkohol
260-261 Rökning och nikotin
262-263 Narkotika, anabola steroider och spelberoende
264-267 Strålning
268-269 Konsumtion och miljö

hela handledningen som pdf (1,9 Mb)