Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
14 - Fysikens historia och framtid

Kapitel 15

Fysiken i samhället

Nästa kapitel
Startsida Fysik 7-9


Facit till frågor i kapitel 15

A - Faktafrågor

1. Genom grundforskning förstår vi hur naturen fungerar. Uppfinningar och andra nyheter börjar ofta med naturvetenskaplig forskning.
2. Extremt väder med värme och kyla, fler stormar, brist på vatten
3. Transporter, produktion av livsmedel och elektricitet
4. Vi kan spara energi genom bättre isolering i byggnader, högre verkningsgrad inom industrin, avstängning av sådant som inte måste vara igång hela tiden.
5. Bly och kvicksilver
6. Temperaturen -181°C är varmare än flytande kväve. I och med att flytande kväve är förhållandevis billigt och lätt att få tag på blev det lättare och billigare att experimentera med supraledning.
7. Beräkningar inom genteknik, artificiell intelligens, kvantfysik och kryptering.


B – Förståelse

1. När grundforskningen har gjort nya upptäckter kan den tillämpade forskningen prova olika sätt att använda kunskaperna. Det som visar sig användbart kan tekniken göra produkter av.
2. Det tar tid att byta ut fossila bränslen mot andra energikällor. Under tiden kommer klimatet att fortsätta förändras.
3. En låg verkningsgrad gör att mycket energi slösas bort och blir spillvärme. Om verkningsgraden vid en process höjs kan energiförbrukningen minska.
4. Eftersom el inte kan lagras går det inte att producera i förväg. Vi måste ha en produktion som klarar förbrukningen vid de högsta topparna även om dessa är kortvariga.
5. Processorerna skulle kunna pressas hårt utan att de överhettades. Svårigheter med kylning är idag en begränsning när man gör snabba datorer.
6. Schrödingers katt handlar om atomer som kan vara i flera tillstånd samtidigt (superposition), men förlorar den egenskapen så fort de observeras. På samma sätt kan kvantbitarna i en dator förlora sin förmåga att vara i superposition om de observeras. Om kvantbitarna inte är i superposition fungerar inte kvantdatorn.
7. En kvantdator skulle kunna knäcka de koder som används för att skicka krypterade data över internet.


Bilder

Kapitel15

292-299
292 Klimatförändringar förändrar samhället
293 Mål för hållbar utveckling
294 Hållbara energisystem
292-299
--
--
--