Card image cap


Några sidor ur boken
Religionskunskap 7-9 rev är skriven utifrån det centrala innehållet i Lgr22. Boken är indelad efter kursplanens tre kunskapsområden.
Kapitelrubrikerna visar tydligt vilken punkt i det centrala innehållet som behandlas. Alla svåra begrepp förklaras första gången de används i texten och på nytt i en ordlista i slutet av varje kapitel.
I slutet av kapitlen finns även instuderingsfrågor.
Författarna har arbetat efter de här tre principerna:
1. konkretisera
2. strukturera
3. göra ämnet enkelt att förstå.


Religionskunskap 7-9
ISBN: 85887-32-3
F-pris 218 kr
196 sidor


Religionskunskap 7-9
ISBN: 85887-35-4
F-pris 100 kr - SLUTSÅLD
204 sidorBeställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)