Card image cap


Några sidor ur boken
Historia 7-9 rev är skriven utifrån det centrala innehållet i Lgr22.
Boken är indelad efter kursplanens tre kunskapsområden. Både kursplanen och läroboken är kronologiskt upplagd.
Kapitelrubrikerna visar tydligt vilken punkt i det centrala innehållet som behandlas.
Alla svåra begrepp förklaras första gången de används i texten och på nytt i en ordlista i slutet av varje kapitel.
I slutet av kapitlen finns även instuderingsfrågor. Författaren har arbetat efter de här tre principerna:
1. konkretisera
2. strukturera
3. göra ämnet enkelt att förstå.

Historia 7-9
ISBN: 85887-33-0
F-pris 218 kr
262 sidor

Gratis extramaterialBeställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)