En stadiebok i kemi


Kemi 7-9

Card image cap

Kemi 7-9
Kemi 7-9 från Capensis Förlag är ett läromedel för undervisning i kemi på högstadiet.
Läromedlet är nyutvecklat utifrån Lgr11 med de ändringar som gäller från 1 juli 2022. Boken är indelad i 15 kapitel där varje uppslag har ett eget tema och en begreppsruta som förklarar nya begrepp.
Fördjupningssidor erbjuder utförligare förklaringar och historiska perspektiv.
Sist i varje kapitel finns ett uppslag med övningsuppgifter indelade i tre nivåer: faktafrågor, förståelsefrågor och diskussionsfrågor.
På första sidan av varje kapitel finns en QR-kod som leder till en webbsida med kompletterande material och eventuella rättelser. Här kan lärare och elever hitta bland annat filmer och illustrationer från boken för användning vid lärarledd genomgång.
Här finns också facit till bokens uppgifter och länkar till andra webbplatser med relevant information för den som vill veta mer.

Kemi 7-9
ISBN: 85887-20-0
F-pris 218 kr

Övrigt till Kemi 7-9 - Lgr22

För nedladdning

Lärarhandledning
Laborationer Kemi 7-9

Arbetsbok Kemi 7-9

Card image cap

Kemi 7-9 Arbetsbok (Upplaga 2)
ISBN: 85887-18-7
F-pris 44 kr
78 sidor
Upplagorna kan användas parallellt.
Finns på LäromediaBeställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)