Del 2 - Kropp och hälsa

    Behandlar ämnets innehåll som handlar om kropp och hälsa. Människans organsystem behandlas utifrån ett evolutionärt perspektiv där bakgrunden till olika anpassningar förklaras.

    Del 3 - Natur och samhälle

    I del tre ingår de delar som behandlar människans användning av naturen. Naturens ekosystemtjänster har fått stort utrymme liksom de utmaningar som mänskligheten står inför. Nyttjandet av ekosystemtjänster tas upp i anslutning till olika typer av ekosystem.


Biologi 7-9 Upplaga 2018

>>>> Ny upplaga 2022 

Card image cap

Capensis Biologi 7-9 är anpassad till de nya tilläggen i läroplanen

Paket Biologi 7-9 Del 1-3
Alla tre delarna av Biologi 7-9 kan köpas som ett paket till rabatterat pris. Se varje del för en närmare beskrivning.
Del 1 - Liv och utveckling
Del 2 - Kropp och hälsa
Del 3 - Natur och samhälle
Lärarhandledning finns för nedladdning
I lärarhandledningen finns bland annat kommentarmaterial och övningsuppgifter med anknytning till läromedlet.


Utförsäljning inför ny upplaga
Paketpris för alla tre delar 140 kr
ISBN: 85887-59-0

Del 1 - Liv och utveckling
ISBN: 85887-56-9
F-pris 65 kr
Några sidor ur boken
Del 2 - Kropp och hälsa
ISBN: 85887-57-6
F-pris 65 kr
Några sidor ur boken
Del 3 - Natur och samhälle
ISBN: 85887-58-3
F-pris 65 kr
Några sidor ur boken

Ny upplaga

Pris 218 kr

Card image cap
En bok för högstadiets Biologi.

Beställningar

Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)