En stadiebok i fysik


Fysik 7-9

Card image cap

Ny 2022

Fysik 7-9 Fysik 7-9 från Capensis Förlag är ett läromedel för undervisning i fysik på högstadiet.
Läromedlet är nyutvecklat utifrån Lgr22. Boken är indelad i 15 kapitel där varje uppslag har ett eget tema och en begreppsruta som förklarar nya begrepp.
Fördjupningssidor erbjuder utförligare förklaringar och historiska perspektiv.
Övningsuppgifter Sist i varje kapitel finns ett uppslag med övningar indelade i tre nivåer: faktafrågor, förståelsefrågor och diskussionsfrågor.
QR-koder På första sidan av varje kapitel finns en QR-kod som leder till en webbsida med kompletterande material och eventuella rättelser. Här kan lärare och elever hitta bland annat filmer och illustrationer från boken.
Här finns också facit till bokens uppgifter och länkar till andra webbplatser med relevant information för den som vill veta mer.

Fysik 7-9
ISBN: 85887-21-7
F-pris 218 kr

Övrigt till Fysik 7-9 - Lgr22

För nedladdning

Lärarhandledning

Arbetsbok Fysik 7-9

Card image cap

Fysik 7-9 Arbetsbok
ISBN: 85887-23-1
F-pris 44 kr
80 sidor
Finns på Läromedia

Card image cap
Bilder och filmer

Kommande sida där tillgängliga bilder och filmer i Fysik79 finns sammanställda.Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)