Fysik 7-9

Card image cap

Kommer under hösten 2021

Fysik 7-9
Fysik 7-9 från Capensis Förlag är ett läromedel för undervisning i fysik på högstadiet.
Läromedlet är nyutvecklat utifrån Lgr11 med de ändringar som gäller från 1 juli 2022. Boken är indelad i 15 kapitel där varje uppslag har ett eget tema och en begreppsruta som förklarar nya begrepp.
Fördjupningssidor erbjuder utförligare förklaringar och historiska perspektiv.
Sist i varje kapitel finns ett uppslag med övningsuppgifter indelade i tre nivåer: faktafrågor, förståelsefrågor och diskussionsfrågor.
På första sidan av varje kapitel finns en QR-kod som leder till en webbsida med kompletterande material och eventuella rättelser. Här kan lärare och elever hitta bland annat filmer och illustrationer från boken för användning vid lärarledd genomgång.
Här finns också facit till bokens uppgifter och länkar till andra webbplatser med relevant information för den som vill veta mer.

Fysik 7-9
ISBN: 85887-21-7
F-pris 218 kr

Övrigt till Fysik 7-9

Kommande innehållsförteckning

Card image cap
Bilder och filmer

Sida där tillgängliga bilder och filmer finns sammanställda.

Media


Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)