Vulkaner bygger upp landmassor som sedan gradvis bryts ned av väder och vind. Vid nedbrytningen av berg frigörs grundämnen som kan användas av levande organismer.
La Palma, Spanien

Biologi 7-9

Livets historia 42-55

Sid 42-49

   
 
 
 
Sid 50-55