Card image cap

Samhällskunskap 4-6 grundbok rev

ISBN: 85887-83-5
136 sidor
F-pris 175 kr Samhällskunskap 4 - 6 grundbok rev är skriven utifrån det centrala innehållet för samhällskunskap i Lgr22. Bokens kapitel är namngivna nästintill ordagrant utifrån punkterna i centralt innehåll .

Card image cap

Samhällskunskap 4-6 övningsbok rev
ISBN:85887-81-1
89 sidor
F-pris 70 kr En övningsbok i fyrfärg som bearbetar innehållet i Samhällskunskap 4-6 grundbok rev.
Beställningar

Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)