Härmning kan löna sig. Getingarnas färgteckning signalerar fara. Varje erfarenhet av en stickande gulsvartrandig insekt gör att man passar sig för sådana i fortsättningen. Blomflugan till vänster är ofarlig, men har fördel av att se ut som en geting.

Biologi 7-9

Ryggradslösa djur 92-109

Sid 92-93 Ryggradslösa djur

 
 

 

   

Sid 94-95 Svampdjur och nässeldjur

 
 
   
Sid 96-97 Maskar    
 
   

Sid 98-99 Blötdjur

   
 
     

Sid 100-107 Leddjur Kräftdjur, spindeldjur och insekter

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Sid 108-109 Tagghudingar, sjöpungar och lansettfiskar