Vid celldelning kopieras kromosomerna och fördelas till de nya cellerna.   Vid bildning av könsceller halveras antalet kromosomer genom att en i varje par går till varsin cell.

 

Biologi 7-9 Del 2

Ärftlighet 118-135

Sid 118-135