Typer av ekosystemtjänster

Biologi 7-9 Del 3

Människan i naturen 6-15

Sid 6-9

Inledning, Människans ursprung
   
       
Sid 10-11

Människan sprider sig över jordklotet
   
     
Sid 12-13 Att bruka eller förbruka
   
       
Sid 14-15 Ekosystemtjänster