Tripsar är små insekter som ofta finns i blommor, i det här fallet en prästkrage. De lever av växtsaft som de suger i sig. Oftast märker vi inte att de finns. När de svärmar kan de sätta sig i håret och på huden och kan då vara riktigt irriterande.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 18-37

Sid 18-21

Inledning, Samspel i naturen, Näringsämnen
   
   
Sid 22-27

Den icke-levande miljön varierar, Producenter och konsumenter
     
Sid 28-31 Näring förs vidare i näringskedjor
 
     
Sid 32-37