Tripsar är små insekter som ofta finns i blommor, i det här fallet en prästkrage. De lever av växtsaft som de suger i sig. Oftast märker vi inte att de finns. När de svärmar kan de sätta sig i håret och på huden och kan då vara riktigt irriterande.

Biologi 7-9 Del 3

Samspel i naturen 40-47

Sid 40-43

Inledning, Symbios mellan arter
   
   
Sid 44-47

Samhällen i ekosystem, Populationer