I det gamla jordbrukslandskapet fanns en stor variation av olika miljöer. Varje gård hade små åkrar, ängar och
betesmarker som bildade en mosaik.
Äskhults by, Halland

Biologi 7-9 Del 3

Biologisk mångfald 50-57

Sid 50-53

Inledning, Mångfalden är mer än antalet arter
     
Sid 54-57

Mångfalden är hotad
 
 
Sid 57

Rödlistan