Jorden delas in i klimatzoner
Varje område på jorden har sitt unika klimat med en viss temperatur och regnmängd. Klimatet avgör vilken vegetation som utvecklas i ett ekosystem. För att förenkla bilden brukar jorden delas in i områden med liknande klimat, så kallade klimatzoner.

Biologi 7-9 Del 3

Biologisk mångfald 60-77

Sid 60-61

Inledning, Klimat
     
Sid 62-63

Jordens biom