Nästan allt vatten är saltvatten. Endast en mycket liten andel av jordens vatten går att använda som dricksvatten. Vattnet är den viktigaste faktorn bakom naturens produktionsförmåga. Vädret i Sverige kan man ibland ha synpunkter på, men den rika nederbörden är gynnsam för oss.

Biologi 7-9 Del 3

Vattenekosystem 96-99

Sid 96-99

Inledning, Vattenekosystem