Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
3 - Alger och växter

Kapitel 4

Svampar och bakterier

Nästa kapitel
5 - Ryggradslösa djur

Svampar och bakterier 62

Begrepp Kapitel 4

Olika typer av svampar 64
Lavar 66
Mikroorganismer 68
Livsmedel och gifter 70
Jäst är en svamp 72 


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 4


Facit till frågor i kapitel4

A - Faktafrågor

A1. Svampar bryter ned döda växter, vilket gör att näringsämnen cirkulerar. Svampen kan öka mängden mineralämnen i jorden genom att lösa upp sten. Genom symbios mellan svamp och träd kan träden få mer vatten och mineralämnen.
A2. Kräftpest, fotsvamp
A3. Den bildar sporer som kan sprida svampen till nya områden.
A4. Sporsäcksvampar: murklor, jäst och mögelsvampar Basidiesvampar: Fjällig bläcksvamp, kantarell, flugsvamp, blodriska, karljohansvamp, tickor
A5. Soppar har på undersidan av hatten ett skikt med små rör där sporerna bildas.
A6. skorplavar, bladlavar och busklavar
A7. Laven innehåller en bark som består av svampceller och en porös märg där algceller finns.
A8. heta källor, vid undervattensvulkaner och i bassänger för framställning av salt
A9. Bröd, öl, vin, filmjölk, yoghurt, surkål, surströmming, vissa sorters korv
A10. Mjölksyrabakterier bildar mjölksyra av mjölksockret som finns i mjölken.
A11. Oftast lever, njurar eller nervsystem
A12. infektioner i urinblåsan och sårinfektioner
A13. Jästceller förökar sig genom att knoppa av nya små celler.
A14. Koldioxid och etanol


B – Förståelse

B1. Svampar saknar fotosyntes och har inte mer gemensamt med växter än de har med djur. De är beroende av näring som de får från andra organismer.
B2. Parasiter lever av andra levande organismer. Saprofyter lever av döda organismer.
B3. Hyferna skickar ut syror som bryter ned materialet runt om. På det sättet skapas utrymme för hyferna att växa när svampcellerna delar sig.
B4. Svampen samlar in vatten och mineralämnen från en stor yta. Trädet har fotosyntes och ger socker till svampen.
B5. En lav består av en alg och en svamp. Algen har fotosyntes som ger socker. Svampen samlar in mineralämnen och ger skydd mot uttorkning.
B6. Små bitar av laven kan brytas loss och spridas till nya platser. Svampen i laven kan spridas med sporer. Då måste rätt sorts alger finnas på den nya platsen så att en ny lav kan utvecklas.
B7. Busklavar är rikt förgrenade och har en stor yta som är i kontakt med den omgivande luften.
B8. Nej, det är oftast fel. Baciller är bakterier med avlång form. Förkylningar orsakas av virus.
B9. Den mjölksyra som bildas av mjölksyrabakterier bidrar till god smak och får livsmedlen att hållas sig bättre.
B10. Man vill vid tillverkning vara säker på att få rätt mikroorganism, så att livsmedlet får rätt smak och andra önskade egenskaper.
B11. Det ska finnas syre och fukt. Miljön får inte vara alltför söt, salt eller sur. Dessutom behövs näringsrika ämnen som svampen kan leva av.
B12. En bakterieodling blev infekterad med en mögelsvamp. Runt mögelkolonierna dog bakterierna.
B13. Jästceller bildar alkohol som finns i öl och vin. Jästen bildar koldioxid som ger gasbubblor när bröd jäser.


Bilder

62 Svamp
63 mykorrhiza
63 mykorrhiza
64 svampar bryter ned ved
64 ticka
64 ticka
64 ticka
64 Basidier och sporsäckar
65 Fjällig bläcksvamp
65 Kantarell
65 Fingersvamp
65 Mögel
65 Stenmurkla
66 Bladlav
66 Skorplav Kartlav, Rhizocarpon geographicum
66 Bladlav Lunglav, Lobaria pulmonaria
66 Busklav Fönsterlav, Cladonia stellaris
66 Renlav närbild
67 busklavar kräver ren luft
67 lavar på alléträd
67 allé
69 bakterietyper
69 saliner
69 saliner
69 mjölksyrabakterier
70 torkat renkött
71 Röd flugsvamp
71 mögligt bröd
71 mögelost
72 jästsvampar
74 Almar dödade av almsjuka
75 Dagglav, Physconia distorta