En stadiebok i biologi


Biologi 7-9

Card image cap

Capensis nyskrivna Biologi 7-9

En bok för högstadiets biologi

Lärarhandledning finns för nedladdning
I lärarhandledningen finns bland annat kommentarmaterial med anknytning till läromedlet.


ISBN: 85887-16-3
F-pris 218 kr
Några sidor ur boken

Övrigt till Biologi 7-9 - Lgr22

För nedladdning

LärarhandledningBeställningar

Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)