En stadiebok i biologi


Biologi 7-9

Card image cap

Capensis nyskrivna Biologi 7-9 till lgr22

En bok för högstadiets biologi

Lärarhandledning finns för nedladdning
I lärarhandledningen finns bland annat kommentarmaterial med anknytning till läromedlet.


ISBN: 85887-16-3
F-pris 218 kr
Några sidor ur boken

Övrigt till Biologi 7-9 - Lgr22

För nedladdning

Lärarhandledning
Laborationer Biologi 7-9

Arbetsbok Biologi 7-9

Card image cap

Biologi 7-9 Arbetsbok
ISBN: 85887-17-0
F-pris 44 kr
80 sidor

Äldre upplaga (2018)

Den äldre upplagan från 2018 kan fortfarandefinnas kvar på Läromedia. Den fungerar utmärkt till lgr22. Priset är 140 kr för de tre böckerna.


Beställningar

Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)