En stadiebok i biologi


Biologi 7-9

Card image cap

Capensis nyskrivna Biologi 7-9 till lgr22

En bok för högstadiets biologi

Lärarhandledning finns för nedladdning
I lärarhandledningen finns bland annat kommentarmaterial med anknytning till läromedlet.


ISBN: 85887-16-3
F-pris 218 kr
Några sidor ur boken

Övrigt till Biologi 7-9 - Lgr22

För nedladdning

Lärarhandledning


Arbetsbok Fysik 7-9

Card image cap

Biologi 7-9 Arbetsbok
ISBN: 85887-17-0
F-pris 44 kr
80 sidor

Finns fortfarande på Läromedia

Den äldre upplagan från 2018 finns fortfarande kvar och fungerar utmärkt till lgr22.


Beställningar

Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
(www.logistikteamet.se/capensis)