Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående
Startsida Fysik 7-9

Kapitel 1

Fysik som vetenskap


Fysik som vetenskap


Fysikens tidiga historia    
Att studera himlen
Naturvetenskap
Vetenskap och forskning
Att arbeta med fysik
Konsten att mäta
Stora och små tal
Anekdotiska bevis

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 1


Facit till frågor i kapitel 1

A - Faktafrågor

1. Till exempel för att veta vilken tid på året det var och för att orientera sig.
2. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”vandrare”. Planeterna vandrar genom stjärnbilderna.
3. Naturvetenskap
4. Hypotes
5. En hypotes är en möjlig förklaring som inte har tillräckligt med belägg för att få kallas för en teori. En teori har belägg och är inte motbevisad.
6. Vid tillämpad forskning vet man vad man vill att resultatet ska användas till, vilket man inte gör vid grundforskning.
7. Sekunder (s)
8. Prefix används för att göra en enhet mindre eller större.
9. Kilo betyder tusen, milli betyder tusendel, nano betyder miljarddel och giga betyder miljard.
10. En miljard
11. Från minst till störst: nm, μm, mm, dm, km


B – Förståelse

1. Stjärnor, planeter och månen
2. För att andra forskare ska kunna testa hypotesen måste de veta hur man kom fram till resultatet.
3. a) grundforskning b) tillämpad forskning
4. Grundforskning gör att vi förstår fenomen i naturen bättre. Kunskaperna kommer ofta till användning långt efter att den första forskningen gjordes.
5. Naturvetenskap handlar om att förstå naturen. Vid teknik används kunskaper om naturen till at
t göra saker som används till något. 6. De gamla måtten använde sådant som alla hade i närheten, som kroppsdelar och vardagsföremål. De har bytts ut därför att de inte gav samma mått när olika personer mätte. De mått vi har nu är exakt lika i alla länder.

7. Storheten är sträcka (som har beteckningen s), enheten är meter (m) och mätetalet är 150.

8. 0,14 nm är 0,000 00014 mm. 0,7/0,00000014=5 000 000. Svar: Stiftet är 5 miljoner atomer tjockt.


Bilder

Kapitel 1

6-7
Förståelse för omvärlden
Den blå färgen
Det svarta kosmos

Orion
Myter och bilder
Myter och bilder
Hur uppstår vädret?

Gaser och påverkan
La Palma
Nordic Optical Telescope (NOT)
Laserljus

Förr ett vanligt mått
Normalhöjdpunkten
Mått för olika storlekar
Fysik i det blå