Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående
Startsida Fysik 7-9

Kapitel 1

Fysik som vetenskapFacit till frågor i kapitel 1

A - Faktafrågor

1. Till exempel för att veta vilken tid på året det var och för att orientera sig.
2. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”vandrare”. Planeterna vandrar genom stjärnbilderna.
3. Naturvetenskap
4. Hypotes
5. En hypotes är en möjlig förklaring som inte har tillräckligt med belägg för att få kallas för en teori. En teori har belägg och är inte motbevisad.
6. Vid tillämpad forskning vet man vad man vill att resultatet ska användas till, vilket man inte gör vid grundforskning.
7. Sekunder (s)
8. Prefix används för att göra en enhet mindre eller större.
9. Kilo betyder tusen, milli betyder tusendel, nano betyder miljarddel och giga betyder miljard.
10. En miljard
11. Från minst till störst: nm, μm, mm, dm, km


B – Förståelse

1. Stjärnor, planeter och månen
2. För att andra forskare ska kunna testa hypotesen måste de veta hur man kom fram till resultatet.
3. a) grundforskning b) tillämpad forskning
4. Grundforskning gör att vi förstår fenomen i naturen bättre. Kunskaperna kommer ofta till användning långt efter att den första forskningen gjordes.
5. Naturvetenskap handlar om att förstå naturen. Vid teknik används kunskaper om naturen till at
t göra saker som används till något. 6. De gamla måtten använde sådant som alla hade i närheten, som kroppsdelar och vardagsföremål. De har bytts ut därför att de inte gav samma mått när olika personer mätte. De mått vi har nu är exakt lika i alla länder.

7. Storheten är sträcka (som har beteckningen s), enheten är meter (m) och mätetalet är 150.

8. 0,14 nm är 0,000 00014 mm. 0,7/0,00000014=5 000 000. Svar: Stiftet är 5 miljoner atomer tjockt.


Bilder

Kapitel 1

6-23
6 Förståelse för omvärlden
7 Den blå färgen
7 Det svarta kosmos

8 Orion
9 Myter och bilder
9 Myter och bilder
10 Hur uppstår vädret?

13 Gaser och påverkan
14 La Palma
14 Nordic Optical Telescope (NOT)
15 Laserljus

16 Förr ett vanligt mått
16 mätning
17 Normalhöjdpunkten
17 storheter
18 Mått för olika storlekar
19 Användning
--