Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
1 - Fysik som vetenskap

Kapitel 2

Materia, energi och krafter

Nästa kapitel
3 - Vårt hem i universum


Facit till frågor i kapitel 2

A - Faktafrågor

1. Namnet atom kommer av ett grekiskt ord som betyder odelbar.
2. a) tyngdkraft
b) friktion, luftmotstånd
c) tyngdkraft
d) motkraft
3. partikel
4. a) lägesenergi: ett föremål som finns högt upp
b) kemisk energi: ett batteri, eller ett vedträ
c) strålningsenergi: ljus och värmestrålning
5. Genom att klyva dem till mindre atomkärnor.
6. Krafter har alltid en riktning. Energi har ingen riktning.
7. Enheten är Newton (N) och storhetsbeteckningen är F som i ”force”.
8. Föremålet faller.
9. Det är en triangel med pallens ben i hörnen.
10. Friktionen är lägre för jämna ytor. Rost ger en ojämn yta. Slipning gör ytan jämn.


B – Förståelse

1. c) ljus
2. Energi kan inte skapas. I ett vindkraftverk omvandlas vindens rörelseenergi till elektrisk energi.
3. Kemisk energi, elektrisk energi, värmeenergi och strålningsenergi.
4. a) Solen värmer jordytan och haven, vilket får luft att stiga där det är varmt. Vindar uppstår bland annat när luften strömmar från kallare områden till de varmare.
b) Solen får vatten i haven att avdunsta och stiga upp i atmosfären där regnmolnen bildas. Vattenkraftverk utnyttjar regnvatten som rinner mot havet i älvar och floder.
c) Oljan har bildats av gamla växter och djur. Dessa kunde leva och växa tack vare solen. Solenergin lagrades i växterna med hjälp av fotosyntesen.
5. På barnet verkar tyngdkraften som är 200 N rakt nedåt och kraften från gungan som är lika stor och riktad rakt uppåt. På gungan verkar tyngdkraften som är 10 N och barnets tyngd som är 200 N. Båda är riktade rakt nedåt. Repen som håller uppe gungan verkar med den sammanlagda kraften 210 N rakt uppåt, alltså 105 N per rep.
6. Du kan aldrig dra med större kraft än vad fisken kan hålla emot. En stor fisk kan hålla emot med större kraft än vad en liten fisk klarar.
7. Du kan krypa fram, eller ligga ned, i stället för att stå upp. Om du står kan du sätta fötterna en bit isär. Du får lättare att hålla balansen, till exempel på en båt, eller om du känner dig yr.


Bilder

Kapitel 2

24-39
24 Grundläggande begrepp 
25 Vindkraftverk
25 Vatten med energi

26 Björnkropp
26 Metallvikter räknas som kroppar i fysiken
27 Modell av det lutande tornet i Pisa
27 Modell

27 Modeller av partiklar
28 Energiformer övergår i varandra
29 Energiomvandlingar
29 Energi i vind

29 Energi i vind
30 Energi i vatten
30 Energi i vatten
31 Solenergi skapar energiflöden