Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
12 - Energikällor

Kapitel 13

UniversumFacit till frågor i kapitel 13

A - Faktafrågor

1. En liten galaxhop som tillhör Virgosuperhopen. Vår galax Vintergatan tillhör Lokala gruppen.
2. Grundämnen tyngre än väte och helium skapas när stjärnor dör och exploderar.
3. Nebulosor, som är moln av gas och stoft i rymden.
4. Väte i form av plasma, Hög temperatur och högt tryck.
5. Vätet omvandlas till helium.
6. Röda dvärgar lyser längst tid.
7. Stjärnbilden Orion har både Rigel (blå superjätte) och Betelgeuse (röd supperjätte).
8. Ja, det kan till och med bli det dominerande ljuset på natthimlen.
9. Ett svart hål finns i mitten av de flesta galaxer.
10. Stora planeter kan hittas genom att de påverkar stjärnans rörelse. Planeter kan även hittas genom att stjärnans ljusstyrka minskar lite när en planet passerar framför den.
11. Flytande vatten tros vara en förutsättning för liv så som vi känner det.


B – Förståelse

1. Antal sekunder på en dag är 60 ∙ 60 ∙ 24 = 86 400 s. s = v ∙ t = 300 000 ∙ 86 400 ≈ 25 900 000 000 km
2. Den galaxen som är längre bort rör sig snabbare ifrån oss än den som är nära. Dopplereffekten gör då att våglängderna för ljuset blir längre.
3. Jupiter består mestadels av väte och helium. Strålningstrycket från solen skulle trycka bort så lätta gaser om en gasplanet var så nära solen. Längre bort är strålningstrycket lägre.
4. Nya fusioner som avger mer energi tar över. De trycker ut stjärnans yttre lager.
5. När strålningstrycket upphör blir stjärnan mycket mindre och all värmeenergi samlas i en liten volym.
6. Jorden innehåller många tunga grundämnen. Utan supernovor skulle det bara finnas lättare grundämnen, med atomer som inte är tyngre än järnatomer.
7. a) All materia i det svarta hålet är samlat i en punkt, som inte tar någon plats.
b) Det vi menar med radie är händelsehorisontens radie. Vid händelsehorisonten är flykthastigheten lika stor som ljusets hastighet och därför ser vi inget som finns innanför.
8. Genom att analysera ljuset som passerar igenom atmosfären kan man se vilka ämnen som finns där. Till exempel syrgas är ett tecken på att det finns liv på planeten.


Bilder

Kapitel 13

256-275
256 La Palma
258 Rödförskjutning
259 Big Bang
261 Bildning av planetsystem
263 Fusion
264 Typer av stjärnor
266 Betelgeuse
267 neutronstjärna
270 detektion av exoplanet
271 Förutsättningar för livet
--