Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
11 - Fysik som vetenskap

Kapitel 12

Energikällor

Nästa kapitel
13 - Universum


Facit till frågor i kapitel 12

A - Faktafrågor

1. Energi kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika energiformer.
2. Elektrisk energi, mekanisk energi och kärnenergi
3. Turbinen snurrar och överför rörelseenergin till generatorn.
4. Bränslet förbränns så häftigt att det uppstår explosioner i motorn när bensinen eller dieseln antänds.
5. Stenkol, brunkol, fossil olja och naturgas är fossila bränslen. (Om torv används som energikälla räknas även det som fossilt.)
6. Träflis, ved, gödsel, sopor, biogas, biodiesel, etanol mm.
7. Biobränslen kan användas på samma sätt som fossila bränslen: värmedrivna maskiner, uppvärmning av hus och framställning av elektricitet.
8. Den isotop av uran som heter uran-235 används i svenska kärnkraftverk.
9. a) Förbränningen gör att mängden koldioxid ökar i atmosfären och att skadliga ämnen som påverkar hälsan släpps ut. Fossila bränslen är icke-förnybara.
b) Biobränslen måste odlas och det kräver mark, energi och andra resurser. Naturliga miljöer, som exempelvis regnskogar, försvinner om marken görs om till odlingar.
c) Kärnkraft bygger på en icke-förnybar energikälla. Radioaktivt avfall uppstår som måste lagras under lång tid och det finns risk för att radioaktivitet sprids vid olyckor.
d) Fiskar hindras att vandra i floderna till de platser där de förökar sig. Miljön påverkas för alla arter när en flod görs om till en kraftverksdamm.
10. Batterier, vätgas, smält salt och vattenförråd
11. Fusion kan bara ske i plasma och en sådan är inte lätt att hålla kvar vid de förhållanden som finns på jorden. Fusionsanläggningar finns för experiment men kan ännu inte användas för produktion av elektricitet.

 


B – Förståelse

1. Värme ökar eftersom det är den energiformen som är ”slutstation” för alla energiomvandlingar.
2. Bara 40 % av den kemiska energi som fanns dieseln har blivit till den rörelseenergi hos bilen, som vi vill ha. Resten har blivit värme.
3. Solenergin får vatten att avdunsta och värmer upp luften, vilket skapar skillnader i lufttryck. När vattnet faller ned som regn får det lägesenergi som vi kan använda i vattenkraftverk. När skillnader i lufttryck utjämnas uppstår vindar med rörelseenergi, som vi använder i våra vindkraftverk.
4. Värmedrivna maskiner ger rörelseenergi och spillvärme. Rörelseenergin kan användas till att driva fordon, pumpar och annat som rör sig. I ett kraftverk kan den omvandlas till elektrisk energi. Spillvärmen kan vi använda till uppvärmning.
5. Det beror på var vi får den ifrån. Metangas är ett biobränsle om den bildas genom rötning av matavfall. Metan är fossilt om vi får det från naturgas som bildades för länge sedan och finns lagrad i marken.
6. En mängd fria neutroner skulle bildas utan att kunna samlas in. Detta skulle leda till en okontrollerad kedjereaktion, där allt fler uranatomer klyvs, och där allt fler neutroner frigörs. Följden kan bli att reaktorn exploderar.
7. Det finns ingen naturlig process på jorden som gör att det bildas nytt uran-235 i några mängder som vi kan använda.
8. Energikällor är sådant som finns på jorden och som vi kan använda för att framställa de energiformer vi vill ha. Det finns inte en massa elektricitet som vi kan använda direkt. Vi måste först använda en energikälla för att producera el. Sedan kan elen transporteras till en plats där vi vill använda den till något.
9. I havsvattnet finns en liten andel tungt vatten som innehåller väteisotopen deuterium. Dessa skulle kunna användas som bränsle vid fusion i ett kraftverk.


Bilder

Kapitel 12

236-255
236
237 Ordning kräver energi
238 Verkningsgrad
239 Energikvalitet
239 Kolkraftverk
239 Kolgruva Hambach
240 Kall luft är tung
241 solcell
241 Solceller
242 Kraftvärmeverk fjärrvärme
242 Kraftvärmeverk