Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Föregående
Startsida Kemi 7-9

Kapitel 1

Kemi i vetenskap och vardag

Kapitlet handlar om ämnet kemi och svarar på följande frågor: Vilken betydelse har kemin i vår vardag? Hur går det till att forska inom kemi och annan naturvetenskap? Hur kan man arbeta med kemi inom industri, sjukvård och andra yrken?

Nästa kapitel
2 - Kemins metoder

1 Kemi i vetenskap och vardag


Kemins tidiga historia Naturvetenskap
Experiment ger ökad kunskap
Kemi i människans tjänst
Arbete med kemi
Bränder och explosioner
Begrepp Kapitel 1

Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 1


Kapitel 1

Facit till frågor i kapitel 1

A - Faktafrågor

1. Keramik, tyger, järn, trä
2. Jord, vatten, luft och eld
3. Guld och livselixir
4. De utvecklade metoder och utrustning för laboratorieteknik och de framställde många ämnen.
5. En modell ser ut som en solid kula. En annan modell har en kärna och partiklar som rör sig runt kärnan.
6. Koppar
7. En ögondusch behövs om man får stänk av frätande ämnen i ögonen.
8. Man får inte äta eller dricka och inte ta i kemikalier med händerna.
9. Mätkolv, mätcylinder och mätpipett
10. Bränsle, syre och värme


B – Förståelse

1. Demokritos tänkte sig att en atom är en mycket liten odelbar partikel som materia består av.
2. Publicering gör nya upptäckter kända. Genom att en undersökning beskrivs exakt kan andra forskare upprepa samma undersökning och kontrollera resultatet.
3. Experimentet bevisade att träd inte växer främst genom att ta upp material från jorden de växer i. Det bevisade inte att växter använder koldioxid från luften.
4. Mätkolv - mätcylinder - bägare
5. Ämnen kan explodera, saker kan börja brinna, människor kan skadas av giftiga eller frätande ämnen.
6. Vid gruvorna behövdes personer med kunskaper om utvinning av metaller. Metoder för framställning och analyser utvecklades i samband med arbetet.
7. Inom industrin framställs många olika material som utvecklas och förbättras tack vare kunskaper i kemi. Papper, metaller, plaster och kemiska produkter är några exempel. Fordon och maskiner innehåller många olika material.
8. Apotekare, biokemist, biolog, biomedicinsk analytiker, dietist, forensiker, läkare, nutritionist, toxikolog
9. Det som brinner är gaser som avges från ett brännbart material. Värme ökar mängden gaser från vätskor och fasta ämnen.


Bilder

Bilderna i kapitlet. Några av dem återfinns i filmen.

Birka
Tjära
Äldre texter 
Guld

Alkemi
Konventioner
Tidig atomteori
Molekyler

Helmont
Klyvöppningar
Massa ur luft 
Asp

Falu koppargruva
Koppar
Made in Sweden
Falukorv

Råshult
Brevvåg
Våg
Skyddsglasögon

Ögondusch
Ögondusch
Avläsning
Bägare

Mätkolv
Avläsning
Vollpipett
Brandfara

Syre tänder brasan
Syre tänder brasan
Alfred Nobel
Nitroglycerin