Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Kapitel 2

Kemins metoder

Kapitlet handlar om några grundläggande arbetsmetoder inom kemi och svarar på följande frågor: Hur kan olika typer av blandningar framställas och vilka egenskaper har de? Hur kan ämnen i blandningar separeras från varandra? Hur kan innehållet i prover analyseras för att ta reda på vad som finns i dem?


2 Kemins metoder


Blandningar
Separera ämnen
Kemisk analys
Begrepp Kapitel 2

Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 2


Kapitel 2

Facit till frågor i kapitel 2

A - Faktafrågor

1. Ett rent ämne innehåller bara en sorts partiklar, en blandning innehåller mer än en sorts partiklar.
2. Vätskor med lösta gaser, vätskor eller fasta ämnen
3. Ämnen med molekyler som liknar varandra kan lätt blandas.
4. Socker och salt
5. Bensin, lacknafta
6. Homogenisering gör att fettet finfördelas till små droppar.
7. Tillredning av te och kaffe
8. Extrakt
9. Avdunstning som gör att fällning bildas
10. Analyser kan göras för att undersöka föroreningar, gifter i mat, dopningsmedel, alkohol och droger i blodet.
11. Teststickor kan användas för nitrit, blodsocker, klor eller graviditetstest.


B – Förståelse

1. I en lösning finns endast en fas och de upplösta ämnena syns inte. I en emulsion finns mer än en fas och alla små droppar gör emulsionen ogenomskinlig.
2. I majonnäsen finns emulgeringsämnen i äggula som stabiliserar emulsionen. Sådana ämnen saknas i en vanlig salladsdressing och därför separeras faserna.
3. I en lösning är det fasta ämnet helt uppdelat i molekyler eller andra små partiklar som omges av lösningsmedlets molekyler. En uppslamning innehåller bitar av det fasta ämnet som är så stora att de syns och de kommer att sedimentera.
4. Extraktion och filtrering
5. Teststickan har en yta med en indikator som kan växla färg vid kontakt med det ämne som undersöks. När indikatorn växlar färg kan nyansen jämföras med en färgskala.
6. Fasen med olja flyter ovanpå vinägern som är en vattenlösning. Salt kommer att lösa sig lättare i fasen med vinäger.
7. Mjölken är i båda fallen en heterogen blandning. Det är bara storleken på fettdropparna som påverkas av homogeniseringen.


Bilder

Vissa av bilderna finns med i filmen ovan.