Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Kapitel 13

Kemikalier och tillsatser

Kapitlet handlar om kemikalier och varför de kan vara skadliga och svarar på följande frågor: Varför används tillsatser i livsmedel? Hur fungerar rengöringsmedel och hygienprodukter? Vilka typer av kemikalier kan finnas i plast? Vad är miljögifter och hur kan de påverka levande organismer? Hur sprids miljögifter och hur kan de tas in i kroppen?

Nästa kapitel
14 - Kretslopp och miljö

13 Ämnesomsättning

Tillsatser i livsmedel
Rengöringsmedel
Hygienprodukter
Plastindustrins kemikalier
Miljögifter
Organiska miljögifter
Spridning av miljögifter 
Begrepp Kapitel 13

Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 13


Kapitel 13

Facit till frågor i kapitel 13

A - Faktafrågor

1. Kemiska ämnen är allt som består av atomer eller joner. Kemikalier är kemiska ämnen som människor framställer för ett syfte.
2. De förbättrar hållbarhet, konsistens, smak, ph eller färg
3. E-nummer är en märkning för alla godkända tillsatser.
4. Organiskt material som hud och hår blandat med fragment av papper och textil. I dammet finns också kemikalier från inredning och annat.
5. Syror löser upp fällningar av kalk.
6. De minskar mängden svett och de minskar lukten av svett.
7. De tas upp av levande organismer, de är svåra eller omöjliga att bryta ned och de är svåra att utsöndra. Dessutom är de förstås giftiga.
8. Nervsystemet kan skadas, hormonsystemet kan störas och arvsanlagen kan få mutationer som ökar risken cancer och fosterskador.
9. Kol, väte, klor, brom och fluor
10. Förbränning av vissa plastsorter och tidigare metoder för klorblekning av papper har gjort att dioxiner har bildats. De är nu spridda i miljön och bland annat i sediment.
11. Bly, kadmium, kvicksilver
12. Fluor
13. Göra plasten mjuk, minska brandrisk och ge färg
14. Ogräs, insekter och mögel


B – Förståelse

1. Livsmedel håller sig bättre och fortsätter att se aptitliga ut.
2. En antiperspirant, vilket framgår av att aluminium ingår
3. Tensiderna binder med sina fettlösliga delar till ytan på fett och annat som inte är vattenlösligt. De vattenlösliga delarna av tensiderna vänds ut mot vattnet. När vi gnuggar runt löddret kommer fettdroppar att bildas och kan sköljas av med vatten.
4. Såpa innehåller fettsyror och kalium. Tvål innehåller fettsyror och natrium.
5. Yllestrumporna består av proteinet keratin och enzymtvättmedel innehåller proteas som bryter ned protein.
6. Desinfektionsmedel som dödar många olika mikroorganismer och det ska bara användas på huden och ytor. Antibiotika är ett läkemedel med en specifik verkan på bakterier som används i kroppen mot bakterieinfektioner.
7. Gifterna kan komma in via födan, luften vi andas in och genom huden.
8. Förbud mot användning, bättre rening vid källorna, gränsvärden för hur mycket kemikalier som får finnas i produkter kan minska tillskottet av gifter. Importvaror behöver kontrolleras. Förorenade miljöer skulle även behöva saneras.
9. De ger en yta som skyddar effektivt mot smuts, fett och vatten.
10. De består av små partiklar som kan spridas i kroppen om vi andas in dem.
11. Bekämpningsmedlen kan spridas till ekosystemet som omger odlingarna och skada organismer som får i sig giftet via näringskedjorna. Personer som får extra hög halt av medlen kan också drabbas av skador. Detta gäller främst de som hanterar de giftiga ämnena, men det skulle också kunna bli för hög nivå i livsmedel om kontrollen är dålig.
12. Skörden och kvaliteten på livsmedel blir större.


Bilder

Bilderna i kapitlet.Några av dem återfinns i filmen.