Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående
Startsida Biologi 7-9

Kapitel 1

Biologi som vetenskap

Nästa kapitel
2 - Livets utveckling

Biologi som vetenskap 6

Begrepp Kapitel 1 

Naturvetenskap 8
Vad gör en biolog? 10
Vad är liv? 12
Allt levande består av celler 14
Systematik och sortering 16
Släkten och familjer 18


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 1


Begrepp i kapitel 1

anpassning
art
artepitet
biologi
cell
cellmembran
cellvägg
cytoplasma
dissektion
domäner
eukaryota celler
eukaryoter
experiment
familj
fortplantning
hypotes
inventering
lupp
mikroskop
modell
naturvetenskap
prokaryota celler
prokaryoter
protister
riken
släkte
släktnamn
släktträd
smittkoppor
systematik
teori
vaccin
vetenskap
vetenskapligt namn
ämnesomsättning

Facit till frågor i kapitel 1

A - Faktafrågor

A1. astronomi, geovetenskap, biologi, kemi och fysik
A2. botanik, zoologi, mikrobiologi, genetik, ekologi
A3. mikroskop
A4. Nya organ har upptäckts och man har fått kunskaper om hur olika organ ser ut.
A5. Eukaryota celler har cellkärna och inre delar som omges av membran, vilket saknas hos prokaryota celler. De eukaryota cellerna är mycket större.
A6. Bakterier, arkéer och eukaryoter
A7. Bakterier, arkéer, växter, svampar, djur och protister
A8. alger och encelliga organismer, som toffeldjur
A9. Carl von Linné
A10. släktnamn och artepitet


B – Förståelse

B1. Jenner rispade huden på en pojke och smetade på vätska från kokoppsblåsor. En tid senare fick pojken i stället vätska från smittkoppsblåsor. Pojken blev inte sjuk i smittkoppor.
B2. Alla världens länder genomförde vaccination av hela befolkningen.
B3. Han utsatte pojken för livsfara eftersom han inte visste säkert att hans hypotes var korrekt. Om hans metod inte hade fungerat skulle pojken troligen ha fått smittkoppor.
B4. Kemisk analys har utvecklats av kemister och ger möjlighet att analysera blodprover. Röntgenstrålning upptäcktes av fysiker och gör att vi kan se hur kroppen ser ut inuti.
B5. Att testa nya läkemedel innebär risker. Genom att göra de första testerna på djur kan vi prova ut oskadliga doser och undvika att människor skadas.
B6. Arvsanlag, cellmembran och cytoplasma
B7. De är samma i alla länder oavsett språk. De visar också på släktskap mellan arter.
B8. Namnen bygger ofta på grekiska ord, inte bara på latin.
B9. Kajan och skatan är närmast släkt med varandra.
B10. Lejon och gepard är båda kattdjur och ska ligga på en gemensam gren. Kattdjurens gren har tidigare skilts från hyenans gren.
B11. Gruppen rävar är ett släkte där flera arter ingår. I Sverige finns de två arterna rödräv och fjällräv.


Bilder

6
7
7
7
7
7
7
9
9
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
15
16
17
17
17
17
18
18
19
19