Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
1 - Biologi som vetenskap

Kapitel 2

Livets utveckling

Nästa kapitel
3 - Alger och växter

Livets utveckling 24

Begrepp Kapitel 2

Vad upptäckte Darwin? 26
Naturligt urval ger evolution 28
Uppkomst av nya arter 30
Bevis för evolution 32
Livets uppkomst 34
Fotosyntes och cellandning 36
Encelliga blir flercelliga 38
Tidsresa under 600 miljoner år 40
Arter uppstår och försvinner 44Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 2


Facit till frågor i kapitel 2

A - Faktafrågor

A1. Ben från elefanter eller jättelika människor
A2. Mutationer förändrar arvsanlag och skapar variation inom en art. Variationen behövs för att naturligt urval ska kunna ske.
A3. Individerna måste själva överleva. De måste också lyckas med fortplantningen.
A4. Två grupper kan hamna på olika öar eller på olika sidor om en bergskedja.
A5. De kan para sig och få ungar som är hybrider mellan de två arterna.
A6. Bakterier kan utveckla motståndskraft mot antibiotika eller förmåga att leva på ett nytt näringsämne.
A7. Blåvalar har kvar små bakben som ligger inne i kroppen.
A8. I mitokondrier sker cellernas cellandning där energi utvinns ur näringsämnen. De har uppstått från bakterier som började leva inne i de större cellerna.
A9. I kloroplaster sker fotosyntes där energi från solstrålning binds i kemiska föreningar. De har uppstått från blågröna bakterier som började leva inne i de större cellerna.
A10. De förökar sig genom delning inne i de större cellerna.
A11. Amöbor förökar sig genom att en cell delas till två nya celler.
A12. Ozon stoppar ultraviolett strålning från solen och gör det möjligt för levande organismer att leva på land.
A13. Människan påverkar naturen på ett sätt som gör att många arter försvinner.


B – Förståelse

B1. De tjocka geologiska lager som finns har tagit mycket längre tid att bilda än 6000 år. Fossil efter havsdjur har följt med vid långsam bildning av bergskedjor och kan nu hittas mycket långt från havet.
B2. Djuren på olika öar liknade varandra och såg ut att en gång ha hört till samma art, men de tycktes vara anpassade för de olika miljöerna.
B3. På olika öar fanns olika slags föda. Fåglarna utvecklade allt bättre förmåga att leva av den föda som fanns på just deras ö. Anpassningen till födan gjorde att näbben förändrades och fungerade allt bättre.
B4. Cellerna hos allt levande har samma grundläggande delar och fungerar på liknande sätt.
B5. Under fosterutvecklingen går arter igenom utvecklingssteg som är lika, t.ex. gälar.
B6. Geologiska lager av olika ålder innehåller fossil av olika arter. Äldre lager innehåller med enkel byggnad. Nyare lager har mer komplicerat uppbyggda organismer.
B7. De bröt ned organiska föreningar i det omgivande vattnet. Genom jäsning kunde få energi.
B8. Fotosyntes – förbränning – flercelliga arter – liv på land
B9. Variationen ökar när arvsanlag från två individer blandas och kombineras på olika sätt.
B10. Syrgasen gjorde cellandning möjlig och därmed fick cellerna mer energi. Av syre bildades ozon i atmosfären.
B11. Över hela jorden finns ett tunt lager av lera som är 66 miljoner år gammalt. Lagret innehåller det ovanliga grundämnet iridium som fanns i meteoriten. Ovanför detta lager är fossilen annorlunda än de som finns under.
B12. Alger – musslor – grodor – gräs


Bilder

24
25
25
--
28
28
27
28
28
29
29
29 
30 
31
31
31
32
32
33
33
33 Amöba
34
34 La Palma
35
35 Livets uppkomst
36
37 Elodea
37 Eukaryota celler
38
39 
39 Tvättsvamp
39 Könlig fortplantning
40
40 Levermossa
41 Slamkrypare
41 Trollslända
41 Ortoceratit
42
42
42 Ginko
43
43
--
--