Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
5 - Ryggradslösa djur

Kapitel 6

Ryggradsdjur


Ryggradsdjur 94

Begrepp Kapitel 6

Fiskar 96
Groddjur 97
Kräldjur 98
Fåglar 100
Däggdjur 102
Primater 104
Släktet Homo 106

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 6


Facit till frågor i kapitel 6

A - Faktafrågor

A1. fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur
A2. Skelettet ger kroppen stadga, skyddar ömtåliga organ och ger fäste för musklerna.
A3. hajar och rockor
A4. Fåglarna är jämnvarma och håller kroppstemperaturen genom förbränning av föda. Dun och fjädrar skyddar mot kyla.
A5. Däggdjur har fått sitt namn av det gamla ordet ”dägga” som betyder dia. Alla däggdjur diar, det vill säga, ungarna får mjölk av sin mamma.
A6. Salamandrar är groddjur, sköldpaddor är kräldjur,
slamkrypare är fiskar, näbbdjur är däggdjur, strutsar är fåglar, lemurer är däggdjur.
A7. schimpanser och gorillor
A8. Primater har anpassningar för att klättra i träd. Framåtriktade ögon ger bra djupseende och händerna har bra gripförmåga och naglar. Primater är intelligenta och har bra färgseende.
A9. Neandertalmänniskan och Homo erectus
A10. Alla människor som härstammar från områden utanför Afrika har arvsanlag från neandertalare.


B – Förståelse

B1. Fiskar har (oftast) yttre befruktning där honan släpper ut rom som hanen befruktar genom att spruta ut mjölke.
B2. Groddjur fortplantar sig i vatten och ynglen utvecklas där. Som vuxna andas de delvis genom den fuktiga huden och tål inte torka så bra.
B3. Både slamkrypare och groddjur har enkla lungor och andas delvis genom huden. Groddjuren har liksom fiskarna yttre befruktning och fortplantningen sker i vatten.
B4. Kräldjur har vattentät hud, välutvecklade lungor, ägg med skal och inre befruktning.
B5. Kräldjur är växelvarma och har svårt att vara aktiva när det är kallt, eftersom kroppen kyls ned. Ägg som läggs på marken behöver en tillräckligt lång period med värme för att utvecklas.
B6. Fåglar har mycket effektiva lungor som ger ett stort upptag av syre. Skelettet är lätt genom att det är mer ihåligt än hos andra djur.
B7. fåglar och däggdjur
B8. Päls och späcklager isolerar mot kyla. Anpassningar som kan sänka temperaturen i värme är svettning och flämtning som leder till att vatten avdunstar. Vissa arter har stora öron där blodet kan kylas.
B9. Under evolutionen fick människor upprätt gång, mindre päls, ändrad föda och tänder samt större hjärna och ett talat språk.


Bilder

94
95
95
96
96
96
96
96
97
97
97
97
98
99
99
99
99
100
100
100
100
101
101
101
101
101
101
101
101
101
102
102
103
103 
103 
103
104
105
106 
108