Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
6 - Ryggradsdjur

Kapitel 7

Vad är en människa?

Nästa kapitel
8 - Ämnesomsättning

Vad är en människa? 110

Begrepp Kapitel 7

Biomolekyler 112
Kroppen består av celler 114
Från cell till individ 116
Hud och slemhinnor 118
Vävnader 120 


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 7


Facit till frågor i kapitel 7

A - Faktafrågor

A1. tropiskt klimat
A2. disackarid
A3. cellulosa, stärkelse och glykogen
A4. kol, syre och väte
A5. Fett används som energiförråd, råvara för viktiga ämnen i kroppen, cellmembran, värmeisolering och skydd för organ.
A6. I våra proteiner ingår 20 olika aminosyror.
A7. Förbränning (cellandning) sker i cellernas mitokondrier.
A8. Proteiner tillverkas av cellernas ribosomer.
A9. Några av följande: cirkulationsorganen, andningsorganen, infektionsförsvaret, matspjälkningsorganen, utsöndringsorganen, rörelseorganen, nervsystemet, hormonsystemet, fortplantningsorganen
A10. Bakterier kommer in i kroppen och sprider sig via blodet.
A11. överhud, läderhud och underhud
A12. Från slemhinnan avges saltsyra som dödar många bakterier.


B – Förståelse

B1. Typiska egenskaper för primater är Framåtriktade ögon som ger god avståndsbedömning, ben och fötter som fungerar vid upprätt gång, händer som kan hantera små föremål med.
B2. De sköter cellens kommunikation med omgivningen och kontrollerar vad som släpps in i och ut ur cellen.
B3. Ribosomer läser av den information som finns i arvsanlagen och tillverkar cellens proteiner genom att sätta ihop aminosyror i rätt ordning.
B4. Celler delar sig när ett barn växer, vid reparation av skador och när utslitna celler byts ut.
B5. I huden finns ytliga blodkärl som dras ihop när det är kallt. När mindre blod finns nära huden kommer avkylningen att minska.
B6. Flimmerhåren skapar en rörelse som får slem med skräp och smittämnen att transporteras upp till svalget.
B7. Rätt ordning: ribosom, mitokondrie, cell, organ, organsystem, organism.
B8. Epitel finns på alla ytor i kroppen, t.ex. hud och slemhinnor. Bindväv finns i alla organ, den håller ihop vävnaderna och skyddar organen. Muskelvävnad finns i de muskler vi använder för att röra oss, samt i blodkärl, hjärta och tarmar.


Bilder

110
111
111
111
112
112
113
114
114
115
116
117
117 
118
118
119
119
120
120
120