Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
8 - Ämnesomsättning

Kapitel 9

Rörelse och kommunikation


Rörelse och kommunikation 146

Begrepp Kapitel 9

Skelettet 148
Musklerna 150
Nervsystemet 152
Hjärnan 154
Sinnesorganen 156
Hormonsystem 158
Stressreaktionen 161
Droger och beroende 162
Alkohol påverkar hjärnan 164


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 9


Facit till frågor i kapitel 9

A - Faktafrågor

A1. Skelettets uppgifter är att ge stöd och stadga, bidra till rörelseförmåga och andning, skydda känsliga organ och ha förråd av kalcium och fosfor.
A2. en fast substans av kalcium och fosfat
A3. blodkroppar
A4. skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur
A5. skelettmuskulatur
A6. exempelvis i blodkärlen och i tarmkanalen
A7. glykogen (som spjälkas till glukos)
A8.Leder har större rörlighet än fogar. I leder finns en ledspringa mellan de två benen. En fog förbinder benen genom bindväv eller brosk utan springa mellan benen.
A9. Kulleder, vridleder och gångjärnsleder
A10. Ledvätskan smörjer ledytorna.
A11. som en elektrisk signal
A12. som en kemisk signal i form av signalämnen
A13. andning och rörelser i tarmkanalen
A14. hjärnan, ryggmärgen och nerverna ute i kroppen
A15. storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen
A16. hjärnbarken i storhjärnan
A17. Hjärnstammen sköter livsviktiga funktioner som andning, blodtryck och hjärtverksamhet.
A18. Iris reglerar pupillens storlek så att lagom mycket ljus släpps in i ögat.
A19. hypofysen
A20. Jod ingår i sköldkörtelhormon som behövs för reglering av ämnesomsättning.
A21. insulin och glukagon


B – Förståelse

B1. Vi är bra på att kasta saker, vi är uthålliga löpare, vi har flexibla händer med starkt grepp.
B2. Armbågsleden är främst en gångjärnsled, men den ingår också i underarmens vridled.
B3. Biceps böjer armbågsleden. Triceps sträcker ut armbågsleden.
B4. Mängden muskelproteiner ökar så att muskelcellerna blir större och starkare. B5. Skelettet blir starkare genom att benvävnaden blir tätare och får mer kalcium.
B6. Varje hjärtslag kan pumpa ut en större volym blod. Den totala blodvolymen och antalet röda blodkroppar ökar. Antalet kapillärer i musklerna ökar. Antalet mitokondrier i muskelcellerna ökar och musklerna får förmåga att lagra mer glykogen.
B7. När syret i musklerna inte räcker till för förbränning (cellandning) bildas mjölksyra. Vi upplever att musklerna blir trötta.
B8. Vi (och andra djur) använder nervsystemet för att hitta föda, samverka med andra och undvika fara. Nervsystemet ger oss möjlighet att ta in och tolka information från sinnesorganen. Nervsystemet styr muskelrörelser, både medvetna och omedvetna.
B9. Lillhjärnan samordnar muskelrörelser sa att vi kan hålla balansen och röra oss smidigt. Med hjälp av lillhjärnan kan vi träna upp våra rörelser så att de sker automatiskt, utan att vi behöver tänka så mycket.
B10. En nervimpuls i en nervcell leder till att signalämne avges i mellanrummet mellan två nervceller. Signalämnet fångas upp av receptorer på nästa nervcell och då utlöses en ny nervimpuls.
B11. Arbetsminnet används till att hantera information som behövs för att lösa uppgifter.
B12. Stressreaktionen är viktig i en hotande situation, när en kroppsansträngning kan behövas för att kämpa eller fly.
B13. Hormonet adrenalin ökar, vilket gör att andning, puls och blodtryck ökar och musklerna får ökat blodflöde. Hormonet kortisol ökar, vilket gör att halten glukos i blodet stiger.
B14. Hypotalamus reagerar på information från nervsystemet och skickar signaler till hormonsystemet, vilket gör att mängden av olika hormoner ökar eller minskar.
B15. Efter en måltid stiger blodsockret när socker tas upp till blodet från tarmen. Insulin släpps ut i blodet från bukspottkörteln. Insulinet ger en signal till kroppens celler att öka upptaget av glukos. När glukos tas in i cellerna minskar blodsockret. När blodsockret börjar bli lågt släpper bukspottkörteln ut hormonet glukagon som höjer blodsockret genom att påverka leverceller att spjälka glykogen till glukos.
B16. Narkotika påverkar nervsystemets synapser genom att likna olika signalämnen. Effekten kan bli att belöningssystemet aktiveras eller att aktiviteten dämpas i vissa delar av hjärnan.
B17. Tolerans uppstår när nervsystemet anpassar sig till närvaron av en drog. Hjärnan försöker återställa den naturliga balansen genom att till exempel öka antalet receptorer i synapserna. Effekten av drogen blir då mindre än tidigare.
B18. Kolmonoxid som finns i röken kan bindas till hemoglobinet och minska blodets förmåga att transportera syre. På sikt kan även lungfunktionen försämras vilket gör upptaget av syre minskar.


Bilder

148
148
148
148
148
148
148
148