Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
9 - Rörelse och kommunikation

Kapitel 10

Infektioner och försvar


Infektioner och försvar 168

Begrepp Kapitel 10

Smittämnen 170
Smittspridning 172
Kroppens försvar 174
Framkallad immunitet 176
Antibiotika 177
Immunförsvarets misstag 178


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 10


Facit till frågor i kapitel 10

A - Faktafrågor

A1. infektioner i urinblåsan och sårinfektioner
A2. Ett virus består av arvsanlag inneslutna i ett proteinskal. Ibland finns ett membranhölje ytterst.
A3. Virus tar sig in i levande celler och tar över cellens maskineri så att cellen börjar göra nya viruspartiklar.
A4. Smitta kan ske genom direkt kontakt med slemhinnor eller blod, genom att någon hostar eller nyser, via djur eller händer och föremål som någon tar i samt genom mat och vatten.
A5. influensa och rabies
A6. Stanna hemma, hosta och nys i armvecket, tvätta händerna ofta, laga inte mat till andra när du inte är frisk.
A7. Kolera smittar ofta genom smutsigt dricksvatten.
A8. TBE, borrelia, malaria
A9. Vid en inflammation blir det inflammerade området rött, svullet, varmt och det gör ont.
A10. B-celler bildar antikroppar mot främmande ämnen.
A11. Makrofager är vita blodkroppar som ”äter upp” sådant som behöver städas bort. De bryter ned bakterier och klumpar av antikroppar och smittämnen.
A12. Ledgångsreumatism, glutenintolerans, diabetes typ 1 är några exempel.
A13. pollen, mögelsporer, ämnen i livsmedel


B – Förståelse

B1. Virus består inte av celler och de kan inte föröka sig på egen hand. De saknar egen ämnesomsättning.
B2. Förkylningsvirus och de flesta andra virus kan bara föröka sig i celler hos en eller några få närbesläktade arter. Andra primater kan i många fall smittas av våra virus, men katter är inte så nära släkt med oss. Det finns dock gott om undantag. Coronavirus är ett exempel på virus som smittar många arter av däggdjur.
B3. Virus kan bara föröka sig genom att infektera levande organismer. Virus kommer aldrig in i kroppen ”av misstag”, vilket kan hända med bakterier som normalt lever på egen hand, till exempel i jorden.
B4. Vi är mycket inomhus under vintern och kommer närmare andra människor. Luften är torrare under vintern än under sommaren. Då håller sig små vätskedroppar med smittämnen svävande länge. Vätskan avdunstar i den torra luften och dropparna blir mindre.
B5. En smittad person kan ha smittämnen på händerna efter att t.ex. ha snutit sig eller varit på toaletten. Om personen tar i dörrhandtag, vattenkranar eller andra föremål kan smitta överföras till en annan person som tar i föremålet. Smittan kan även överföras via mat.
B6. Spriten förstör cellmembranet hos bakterier och det membranhölje som många virus omges av. De virus som orsakar förkylning och vinterkräksjuka saknar membran och påverkas därför inte av spriten.
B7. Mördarceller kan döda virusinfekterade celler och cancerceller.
B8. Immunitet uppstår genom att de B-celler som har tillverkat effektiva antikroppar mot ett smittämne blir fler under infektionen. Dessa finns sedan kvar efter infektionen.
B9. Vaccin ger immunitet genom att kroppen bildar egna B-celler. B-cellerna finns kvar under lång tid och kan börja bilda antikroppar mot smittämnet om det behövs. Den immunitet som serum ger varar bara så länge som de färdiga antikropparna finns kvar i kroppen.
B10. Serum har snabbare effekt än vaccin eftersom antikropparna redan är färdiga.
B11. Förkylning orsakas av virus och antibiotika hjälper bara mot bakterier.
B12. Om antibiotika används mycket ökar risken för att resistens mot antibiotika blir vanligare hos bakterier.


Bilder

169
169
170
170 Sjukdomar