Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
12 - Ärftlighet

Kapitel 13

Hälsa och sjukdom

Nästa kapitel
14 - Samspel i naturen

Hälsa och sjukdom 224

Begrepp Kapitel 13

Vägen mot bättre hälsa 226
Medicinska framsteg 228
Folksjukdomar 230
Din hälsa 232
Kost och hälsa 234


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 13


Facit till frågor i kapitel 13

A - Faktafrågor

A1. Olycksfall och sårinfektioner
A2. Antalet människor ökade och vi levde tätare ihop. Vissa smittämnen överfördes till oss från våra husdjur.
A3. Vi har inte haft krig på länge, det finns tillräckligt med mat för alla, hela befolkningen har tillgång till sjukvård. Vaccin, bättre hygien och antibiotika har minskat antalet som dör av infektioner. Arbetsmiljön och bostadsmiljön har blivit bättre.
A4. Bostäderna blev varmare, och vi fick tillgång till rent vatten, avlopp och sophämtning.
A5. Borsta tänderna med fluor två gånger om dagen. Drick inte läsk, saft och andra söta drycker ofta. Undvik att ”småäta” hela tiden, speciellt sötsaker.
A6. Sjukdomar i hjärta och blodkärl orsakar flest dödsfall. På andra plats kommer cancer.
A7. Minst en tredjedel av cancerfallen bör kunna förhindras genom bättre livsstil.
A8. Under djup sömn städas hjärnan från avfallsämnen och kan återhämta sig. Under ytlig sömn drömmer vi och bearbetar upplevelser och minnen.
A9. Andning, puls och blodtryck ökar. Blodsockret stiger. Matsmältningen dämpas.
A10. grönsaker, bönor, fullkorn, nötter och frukt
A11. kött, charkvaror och socker


B – Förståelse

B1. Människor levde glest i små grupper, vilket gjorde det svårt för virus att nå nya mottagliga personer att spridas vidare till.
B2. Hälsoproblem orsakades av fattigdom och undernäring. Bostäderna var dåliga och människor bodde trångt. Tuberkulos och andra smittsamma sjukdomar var vanliga dödsorsaker. Arbetsmiljön var dålig och orsakade olycksfall och sjukdomar på grund av skadliga ämnen.
B3. Livsmedelsbrist uppstår när människor är på flykt från sina hem. Både matproduktion och transporter fungerar dåligt. Smittsamma sjukdomar sprids lätt när människor trängs ihop i flyktingläger och soldatförläggningar med dålig hygien.
B4. Bättre kunskaper ger möjlighet för människor att påverka sin egen hälsa. Olyckor kan minskas om vi känner till risker och säkerhetsregler. Vi kan undvika sjukdomar genom en hälsosam livsstil och kost och att inte röka.
B5. Tack vare metoder för narkos har kirurgin kunnat utvecklas. Röntgen gör att vi kan upptäcka sjukdomar och skador. Genom dessa framsteg har möjligheterna att bota sjukdomar ökat.
B6. Rök inte, sola måttligt, drick inte mycket alkohol, motionera, ät mycket frukt och grönsaker.
B7. Motion minskar risken för Bland annat diabetes typ 2, cancer, depression, hjärtinfarkt, stroke och andra sjukdomar i hjärta och blodkärl.
B8. Rökning bidrar till diabetes typ 2, cancer, lungsjukdomar, hjärtinfarkt, stroke och andra sjukdomar i hjärta och blodkärl.
B9. Avfallsämnen kan inte sköljas bort från nervcellerna. Hjärnan fungerar sämre efter en natt med dålig sömn. Om sömnbristen blir långvarig kan hjärnan skadas.
B10. Riskfaktorer för flera folksjukdomar är en kost med för mycket socker och för lite fullkorn, frukt och grönt.


Bilder

224
225
225
225
226
226 
227 Barnarbete
227 Arbetsmiljö
228
229
229
230
231
231 Varningstexter
232 Sömn
234 Energi från mat