Capensis förlag

Biologi 7-9

Biologi för högstadiet
Föregående kapitel
11 - Kärlek och relationer

Kapitel 12

Ärftlighet

Nästa kapitel
13 - Hälsa och sjukdom

Ärftlighet 204

Begrepp Kapitel 12

Arvsanlag förs vidare 206
Variation av arvsanlag 208
Mendels lagar om ärftlighet 210
Hur fungerar en gen? 212
Människans genetik 214
Arv och miljö 216
Bioteknik och genteknik 218
Risker med genteknik 220


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 12


Facit till frågor i kapitel 12

A - Faktafrågor

A1. Könskromosomerna skiljer sig åt. Män har två olika, en X-kromosom och en Y-kromosom. Kvinnor har två X-kromosomer.
A2. Den som har Downs syndrom har tre i stället för två av kromosom nr 21.
A3. Det finns fyra kvävebaser: A, T, C och G.
A4. Kvävebaserna sitter ihop parvis och kan bara kombineras på ett sätt. A binder till T och C binder till G. När en DNA-molekyl ska kopieras skiljs de två kedjorna från varandra och nya kvävebaser binds till varje kedja.
A5. Vi får en uppsättning från mamma och en uppsättning från pappa.
A6. Ordningen av kvävebaser i ett arvsanlag översätts genom den genetiska koden till en ordningsföljd av aminosyror i ett protein.
A7. Tre kvävebaser ger koden för en aminosyra.
A8. Tre genvarianter finns, som i olika kombinationer kan ge fyra blodgrupper.
A9. I cellerna finns gener som har till uppgift att kontrollera att celldelning bara sker vid rätt tillfällen. Mutationer kan förstöra funktionen hos dessa gener och då börjar celler dela sig okontrollerat.
A10. Mörk hud ger låg risk för hudcancer, men liten tillverkning av D-vitamin i ett land med svagt solljus. Ljus hud ger högre risk för hudcancer, men större tillverkning av D-vitamin.
A11. insulin, tillväxthormon
A12. DNA-profiler används till att identifiera brottslingar och analysera släktskap mellan personer.
A13. Det går att ta reda på om fostret bär på anlag för en ärftlig sjukdom.


B – Förståelse

B1. Arvsanlag finns i alla celler utom röda blodkroppar, för de saknar cellkärna.
B2. Varje celltyp har bara en del av generna aktiva. De flesta gener är avstängda.
B3. Nervceller och befruktade äggceller har 46 kromosomer, spermier och äggceller har 23 kromosomer.
B4. Anlaget för att tåla laktos är dominant. Det betyder att en person som har ett anlag av varje sort kommer att tåla laktos. Om två sådana personer får barn med varandra kan barnet råka ärva anlaget för att inte tåla laktos från båda föräldrarna.
B5. Anlagen finns på X-kromosomen och män ärver alltid sin enda X-kromosom från mamman eftersom de får en Y-kromosom från pappan.
B6. Anlag för svart färg är dominant, och anlag för vit färg är recessivt.
B7. Forskare vill få fram nya bra egenskaper hos husdjur och odlade växter på ett snabbare och effektivare sätt än med vanlig avel.
B8. De nya och förändrade generna kan spridas till vilda arter i naturen.
B9. Rätt svar: organism, organ, cell, cellkärna, kromosom, ribosom, gen, kvävebas


Bilder

204
205 James Watson och Francis Crick
205 Rosalind Franklin
205
205
206
206
207
207
207 Könsceller
208
209
209
209
209
210
211
211
212
213
215
215
216
216
217
219
219
219
219
220
222
--