Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
2 Materia, energi och krafter

Kapitel 3

Vårt hem i universum

Nästa kapitel
4 Temperatur och tryck


Facit till frågor i kapitel 3

A - Faktafrågor

1. Vintergatan
2. Ett avstånd från en stjärna där vatten kan förekomma i flytande form.
3. Väte och helium
4. Kärnenergi
5. Det är 5500 grader varmt och det blåser kraftigt
6. Merkurius, Venus, Tellus (jorden) och Mars
7. En gasjätte är för liten för att ”tändas” och bli en stjärna.
8. Venus har en tjockare atmosfär.
9. Jordens rotationsaxel lutar.
10. Meteorit
11. Is, stoft och grus, ”smutsig is”
12. Ebb och flod är tidvatteneffekter som beror av månens dragningskraft. Ebb är lågvatten och flod är högvatten.
13. Jorden var alldeles för varm. Allt vatten kokade bort.
14. Cyanobakterierna i havet bildade vid fotosyntesen syrgas som hamnade i atmosfären.
15. Koldioxid


B – Förståelse

1. Växter behöver flera typer av atomer för att bilda socker och andra molekyler.
2. En stjärna exploderade och bildade många grundämnen. Resterna blev den nebulosa där vårt solsystem uppstod.
3. Vi ser bara den delen av månen som solen lyser på. Om solen lyser på månen ” från sidan” ser vi bara halva månen.
4. Solens diameter är cirka 100 gånger större än jordens. Solen: 1 dm=10 cm =100 mm. Jorden: 100 mm/100= 1mm. Svar: Jordens diameter skulle vara 1 mm i denna skala.
5. Ganymedes cirklar kring en planet, och då räknas den som en måne oavsett hur stor den är.
6. Det skulle ha varit en jämnare temperatur under året, och inga årstider.
7. Den belysta delen av månen pekar mot solen. Ser du till exempel att månens vänstra halva är belyst är solen nedanför horisonten till vänster om dig. Om du ser en fullmåne är solen nedanför horisonten bakom dig.
8. Atmosfären är mycket tunnare på Mars och kan inte hålla kvar så mycket värme att temperaturen jämnas ut.


Bilder

Kapitel 3

40-61
41
42 
43
45
46
47
48
49
50 
51
53
53
53 Dinard
53 Dinard
53
55
55
56
58