Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
3 - Vårt hem i universum

Kapitel 4

Temperatur och tryck

Nästa kapitel
5 - Väder och klimat


Facit till frågor i kapitel 4

A - Faktafrågor

1. De meddelar oss om temperaturen ändras i omgivningen eller om något trycker mot kroppen.
2. De vibrerar fram och tillbaka, men flyttas inte från sina platser.
3. Oljan har lägre densitet än vatten.
4. Densiteten ändras när temperaturen ändras. De flesta ämnen får lägre densitet vid högre temperatur.
5. Celsiusskalan, Fahrenheitskalan och Kelvinskalan
6. Kvicksilvret utvidgas när temperaturen ökar och ytan stiger då i termometerns glasrör.
7. Värmeledning, värmeströmning och värmestrålning
8. Den har ett lager med vakuum som inte kan föra över värme genom ledning eller strömning.
9. Trycket = kraften /arean, P = F / A
10. Luftens tryck på utsidan pressade ihop kloten när det inte fanns något tryck inifrån.
11. Ökad temperatur och minskad volym kan öka trycket.
12. En kropp i en vätska påverkas av en lyftkraft som är lika stor som tyngden av det undanträngda vattnet.
13. Den varma luften i ballongen har lägre densitet än luften utanför. Lyftkraften på ballongen uppstår genom att tyngden av den undanträngda luften är större än tyngden av ballongen.


B – Förståelse

1. Hög temperatur betyder att partiklarna har mycket rörelseenergi.
2. Stelning och kokning sker vid en exakt temperatur.
3. Densiteten minskar.
4. Då har partiklarna ingen rörelseenergi och därför kan det inte bli kallare.
5. Värme kan överföras genom strålning. Strömning och ledning fungerar inte utan materia.
6. Vatten kan lagra mer energi än luft och kan därför lättare överföra värmeenergi.
7. Trycket minskar om ytan blir större.
8. På högre höjd är luftpelaren ovanför oss kortare än den är nära havet. Dessutom är luften tunnare. Båda dessa saker gör att luftens tyngd är lägre på hög höjd.
9. Om gasen värms upp kommer den att utvidgas, och då kan gasflaskorna explodera.
10. Utandningsluften är varm och innehållet i bubblorna har därför lägre densitet än den omgivande luften.


Bilder

Kapitel 4

62-83
63 Tryck
65 Fast-Vätska-Gas
66
66
67 Vattnets densitet
65 Fast-Vätska-Gas
70
71
74 Tryck
76 Lufttryck
78 Gastryck
79 Vätsketryck
80 Lyftkraft
--
--