Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
4 - Temperatur och tryck

Kapitel 5

Väder och klimat

Nästa kapitel
6 - Mekanik och rörelse


Facit till frågor i kapitel 5

A - Faktafrågor

1. Temperatur, nederbörd, lufttryck, vind, molnighet
2. Vinden blåser från högt tryck till lågt tryck.
3. Mark, vatten och luft värms upp. Is smälter och vatten avdunstar. Energin används till fotosyntes. Vindar uppstår.
4. Inflöde av solenergi, reflektion mot atmosfären och jordytan samt mängden växthusgaser.
5. När torv bryts ned kommer metan och koldioxid att släppas ut till atmosfären.
6. Vi kan undersöka trädens årsringar och prover från inlandsis som funnits länge.
7. Utan växthuseffekt skulle medeltemperaturen vara -20 °C, dvs 35 grader kallare är det är nu. Skillnaderna i temperatur skulle vara mycket stora mellan natt och dag.
8. Koldioxid och metan.
9. Extrem värme, torka, skyfall, stormar.
10. Isen på Grönland och Antarktis smälter och vattnet rinner ut i havet. När havsvattnet blir varmare kommer det att utvidgas.


B – Förståelse

1. Väder är det som finns på en viss plats en viss dag. Klimat är det typiska vädret under lång tid i ett område.
2. Vid jordytan uppstår skillnader i tryck när solen värmer upp områden olika mycket. Skillnader i tryck får luften att röra sig.
3. Om jorden skulle bli varmare så kommer den att stråla ut mer värme, och om jorden skulle bli kallare så strålar den ut mindre värme. I båda fallen uppstår åter ett läge där lika mycket energi kommer in och ut.
4. b) De absorberar värme.
5. Om mer solljus reflekteras kommer det att bli kallare och då blir det mer snö och is. Då blir det ännu kallare.
6. Vid snabba förändringar hinner inte livet på jorden anpassa sig lika lätt som när förändringar går långsamt. Då ökar risken för att arter dör ut.
7. Den naturliga växthuseffekten är mycket bra för att ge ett lämpligt klimat på jorden. Jordens ekosystem och vi själva är anpassade till det klimat som har varit under lång tid. Den förstärkta växthuseffekten gör att klimatet nu blir allt varmare, och det är det som skapar problem.
8. Atmosfären tar upp mer värmeenergi än tidigare. Vissa områden värms upp extra mycket och detta gör att skillnaderna blir större mellan olika platser. Varma områden blir ännu varmare och vindarna blir starkare när det är stora skillnader i tryck.
9. Molekyler är olika bra på att ta upp värmeenergi och omvandla den till ökad rörelseenergi.


Bilder

Kapitel 5

86-103
87
88
89
90 Strålningsbalans
92 Växthuseffekt
93 Förstärkning
94 Variationer
96 Klimathistoria
98 Global uppvärmning
--
--