Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
5- Väder och klimat

Kapitel 6

Mekanik och rörelse


Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 6


Facit till frågor i kapitel 6

A - Faktafrågor

1. Namnet atom kommer av ett grekiskt ord som betydjämna ytor. Rost ger en ojämn yta. Slipning gör ytan jämn.
1. newton (N)
2. Massan på kropparna och avståndet mellan dem.
3. Tröghetslagen, accelerationslagen (kraftekvationen) och lagen om kraft och motkraft. Isaac Newton skrev dem.
4. newton (N)
5. kilogram (kg)
6. sex gånger så stor
7. Farten kan öka eller minska, eller så kan kroppen ändra riktning.
8. Fart har bara storlek. Hastighet har både storlek och riktning.
9. meter per sekund (m/s) och kilometer per timma (km/h)
10. sträckan delat med hastigheten
11. kroppen accelererar
12. cirka 10 m/s2 eller lite mer exakt 9,8 m/s2
13. Accelerationen nedåt påverkas inte alls av en samtidig rörelse i sidled.
14. Riktningen är rakt inåt mot cirkelns mitt.
15. luftmotståndet


B – Förståelse

1. Ja, det gör de eftersom båda har massa. Trots att de kan tyckas tunga har de alldeles för låg massa för att kraften ska vara mätbar.
2. Ja, men det som står på vågen måste multipliceras med 6 eftersom vågen mäter din tyngd, som bara är en sjättedel så stor på månen som på jorden.
3. Luftmotstånd och rullmotstånd är krafter som verkar mot rörelseriktningen. Utan dem hade bollen aldrig stannat.
4. Formel: s = v ∙ t. Antalet timmar = 45 / 60 = 0,75 h. s = v ∙ t = 80 ∙ 0,75 = 60 km. Svar: Du kommer 60 km.
5. Nej, det är bara om det inte finns något luftmotstånd som de faller lika snabbt.
6. Det finns ingen kraft som drar bakåt. Sätet trycker dig framåt för att du ska accelerera i tillsammans med bilen.
7. Accelerationen (g-kraften) vid en kollision skulle bli för hög, så passagerarna skulle skadas mer om inte bilen kunde deformeras.
8. En stor blykula hinner inte påverkas nämnvärt av luftmotståndet inom 3 sekunder, så vi kan räkna med att hastigheten har ökat med 10 m/s för varje sekund. v = a ∙ t = 10 ∙ 3 = 30 m/s.
Svar Hastigheten är 30 m/s.
9. a) Kulan vänder när hastigheten uppåt sjunkit till noll. Hastigheten minskar med 10 m/s för varje sekund, så det tar 2 sekunder för kulans hastighet att gå från 20 m/s till noll.
b) Medelhastigheten när kulans hastighet går från 20 m/s till 0 m/s är 10 m/s. s = v ∙ t = 10 ∙ 2 = 20 m.
Svar: Kulan når höjden 20m innan den vänder.
10. Luften på vingens undersida trycks nedåt. Enligt Newtons tredje lag uppstår en motkraft som trycker planet uppåt.


Bilder

Kapitel 6

104-125
104
106
108
109
111
112
113
114
111
112
113