Capensis förlag

Fysik 7-9

Fysik för högstadiet

Föregående kapitel
6 - Mekanik och rörelse

Kapitel 7

Elektricitet och magnetism

Nästa kapitel
8 - Ljud och andra vågor


Facit till frågor i kapitel 7

A - Faktafrågor

1. Atomkärnan (protoner och neutroner) samt elektroner
2. Attraktiv. De har olika laddning och dras därför mot varandra.
3. Elektroner rusar till ett område med underskott på elektroner eller från ett område med överskott på elektroner.
4. Fria elektroner som inte är bundna till en atom.
5. Plast är en isolator och leder inte ström. Plasten gör att strömmen går genom ledningen i stället för att ta andra vägar.
6. En elektrisk kraft, spänning 7. Koppar har låg resistans (och är billigare än silver).
8. a) Strömmen går från pluspol till minuspol. b) Elektronerna går från minuspol till pluspol.
9. Man mäter hur mycket laddning som passerar en viss punkt.
10. Det har gått för hög ström i ledningarna vilket gjort att en säkring brutit strömmen.
11. En elektrisk komponent som har en bestämd resistans.
12. Spänningen är lika med produkten av resistansen och strömmen, d.v.s. U = R ∙ I
13. Nej. Strömmen går samma väg som den gjorde innan voltmetern kopplades in.
14. Magnetit, järn, kobolt och nickel
15. Det kallas induktion.


B – Förståelse

1. Elektricitet upptäcktes i Grekland genom att bärnsten blev uppladdad. Bärnsten heter elektron på grekiska, och av detta fick elektricitet sitt namn.
2. De kan inte röra sig fritt i materialet.
3. Kopplingsschemat ska innehålla symboler för en lampa, ett batteri och en strömbrytare. Komponenterna ska sitta ihop med en ledning där strömriktningen är från pluspol till minuspol.
4. R = U / I = 12 / 5 = 2,4 Ω Svar: Motorns resistans är 2,4 Ω.
5. I = U / R = 9 / 2,4 = 3,75 A. Svar: Motorn drar 3,8 A om den kopplas till ett 9V-batteri.
6. Ett föremål av ett lämpligt material kan magnetiseras i ett kraftigt magnetfält. Om de små delarna i materialet rättar in sig efter det yttre magnetfältet kommer föremålet att förbli magnetiskt även utan det yttre magnetfältet.
7. Nej, ledaren och magneten måste röra sig i förhållande till varandra.
8. Den kan använda rörelseenergi för att skapa elektricitet genom induktion.
9. Laddaren innehåller en transformator som sänker spänningen och en likriktare som gör om växelströmmen till likström.
10. En processor är ”hjärnan” i en digital apparat. Den består av transistorer placerade på ett mikrochip av kisel eller en annan halvledare.
11. Båda är uppbyggda av dioder.


Bilder

Kapitel 7

126-149
127
127 
128 åska
129 
131
131